Försök med miljömedvetna och uthålliga ekologiska och konventionella odlingsformer L4-3410

Försöket startade 1987 och är nu inne på fjärde växtföljdsomloppet (2007-2012) med fokus på grönsaker, vallfrö, energi, biogasproduktion och gödsling med rötrester.
Försöket finns på naturbruksgymnasierna Bollerup och Önnestad.
Projektledning och försöksutförande sker i Hushållningssällskapets regi.

Aktuellt

Ekonomisk uppföljning 2013

Ekonomisk uppföljning 2013

Rapporter

Rapporten ”Miljömedvetna och uthålliga odlingsformer 1987-2005 med fokus på tredje växtföljdsomloppet 2000-2005 blev klar i början av 2008 och ingår i SLU:s rapportserie som Rapport 2008:1. Ur denna har gjorts en populärvetenskaplig sammanfattning av de viktigaste resultaten riktad mot aktiviteter inom landsbygdsprogrammet. Skriften, Jordbruksinformation 17-2008 finns att tillgå på Jordbruksverket. Vi avser också att sammanfatta resultaten i en internationell referensgranskad tidskrift.

2010 års resultat

Vid resultatgenomgång 2011-03-04 i Önnestad presenterades intressanta skörderesultat från 2010. Enskilda skörderesultat, gödsling, växtskyddsinsatser 1987-2010, finns tillgängliga i databasen för egna studier.

Årets verksamhet

2010 års verksamhetsberättelsen kan studeras under lägesrapporer

Målsättning

Målsättningen är att jämföra respektive odlingsformer hos de mest miljömedvetna lantbrukarna - med full respekt för respektive systems bakomliggande natursyn och filosofi.

Åtgärdsprogram

Åtgärderna anpassas så att de följer den biologiska, tekniska och ekonomiska utvecklingen av verklighetens odlingssystem.

Webbplatsen www.odlingssystem.se

Välkommen till www.odlingssystem.se. På denna webbplats presenteras försöksserien "Miljövänliga och uthålliga odlingsformer 1987 - 2007". Här finns både bakgrundsinformation och en databas med alla försöksresultat.

Bakgrundsinformation

Ta del av bakgrundsinformationen, försöksupplägget och beskrivningen av de olika växtföljderna genom att klicka dig runt på webbplatsen. Använd menyn till vänster.

Databasen

Genom databasen kan du direkt ta den av försöksresultaten. Välj själv vilka grödor, växtodlingsår och parametrar som du vill jämföra och skapa dina egna rapporter. Klicka här för att komma till databasen